Haqqımızda

  Biz kimik?

  10 ildirki Roofs şirkəti Dam Örtükləri və Aksesuarlarının istehsalı və satışını həyata keçirdir. Şirkətimiz dünyanın tanınmış dəmir brendi olan Arcelor Mittal ilə əməkdaşlıq edir və Belçika, Fransa kimi ölkələrdən məhsullarımızı Sizlərə çatdırmaqdan məmnunluq duyuruq. Həmçinin anbarımızda Türkiyə, Rusiya, Koreya, Kazaxstan, Ukraynanın zəngin və göz oxşayan məhsulları mövcuddur.   

       Metallar 0.20 mm-dən 1.50 mm-dək qalınlıqlar arasında dəyişir. Xammal boyanaraq hazır məhsul şəkilində ölkəmizə idxal olunur (Azərbaycanda heç rənglənmə prosesindən istifadə edilmir) və dünya brendi olan Akzo Nobel məhsulların rənglərindən istifadə edilir. İstehsalçı tərəfindən Belçika və Fransa metal kirəmitlərinə 25-30 il, digər ölkələrin məhsullarına isə 5-10 il zəmanət verilir.

       Dəmir xammallar Finlandiya və Polşa istehsalı olan avadanlıqlarda yüksək keyfiyyətlə istehsal olunur. Profnastil formalarımız: H15 (en 1.20 metr), H20 (en 1.17 metr), H30 (en 1.09 metr), H45 (en 1.02 metr), H60 (en 0.93 metr)

       Müştərilərimizin məmnunluğu və rahatlığı bizim vəzifə borcumuzdur. Bunun üçün şirkətimiz ucuz və keyfiyyətli dam örtükləri təqdim etməklə kifayətlənmir, eləcədə materialların seçimində və onların düzgün qaydada hesablanmasında təcrübəli işçilərimiz Sizlərə köməklik göstərməkdən qürur duyur. Material seçərkən bir çox alıcıların rastlaşdığı problemlərin əksər hissəsi ustaların və ya qeyri peşəkarların bilərəkdən və ya bilməyərəkdən etdiyi səhvlərdir. Son nəticədə isə bu böyük maliyə və vaxt itkisidir. Belə halları minimuma endirmək üçün bizim ofisə yaxınlaşaraq peşəkar əməkdaşlarımızın məsləhətlərindən (evin üzərinə işlənəcək metal kirəmitin miqdarının, materialın və aksesuarların düzgün hesablanmasından) yararlana bilərsiz.

Dam

Dam binanın ən vacib elementi olub, onu mənfi hava şəraitinin təsirindən qorunmasını təmin edir. Dam örtüyü – binanı müxtəlif atmosfer təsirlərindən qoruyan damın üst elementidir. Beləliklə, evin uzunömürlülüyü hər şeydən əvvəl dam örtüyü üçün düzgün seçilmiş materialdan aslıdır.

Müasir tikinti sənayesişəxsi evlər üçün  istənilən zövqə uyğun dam örtüyü materiallarının geniş spektrini təqdim edir. Koteclərin, bağ evlərinin və şəhərdənkənar evlərin mail damları üçün ən çox yayılmış dam örtüyü materialları:

  • Keramik kirəmit
  • Elastik kirəmit
  • Metal kirəmit
  • Kompozitli kirəmit
  • Dalğalı bitum lövhələr
  • Metal profilli dam örtüyü (profnastil)

Elastiki kirəmit ( onu yumşaq və ya bitumkirəmit, həm də ingilis dilində shingle sozundən götürülüb şinql-dam örtüyü ağacı, qont adlandırırlar) bir tərəfində fiqurlu kəsiyi olan müxtəlif formalı kiçik hamar lövhələrdir. O müxtəlif polimer qarışıqlı modifikasiya edilmiş bitum hopdurulmuş selluoza və ya şüşə kişdən hazırlanır. Belə struktur kirəmiti möhkəmlik və davamlılıqla  təmin edərək, deformasiyaya dözümlülüyünü artırır. Bitum korroziya və çürüməyə meyilli deyil, bu da kirəmitin istismar müddətini artırır. Xaricdən lövhə bazalt və ya mineral qırıntılarla örtülmüşdür. Belə qat özülü (altlığı) xarici mühitin təsirindən qoruyur: məlumdur ki, bazalt ən etibarlı təbii materiallardandır. Bundan başqa, belə örtük rəng çalarlarının müxtəlifliyinə görə dekor (bəzək) funksiyasını yerinə yetirir.  Qeyd etmək lazımdır ki, yumşaq kirəmit bozarmır(rəngi solmur) və istismar zamanı əlavə rəngləmə tələb etmir. Bu dam örtüyü materialının tətbiq sahəsi çox genişdir. Elastik kirəmit 120 meyilli istənilən damlarda tətbiq oluna bilər, bundan başqa, köhnə dam örtüklərinin bərpasında onu istifadə etmək mümkündür. Yüksək isti- və səsizolyasiyası bu növ dam örtüyünü şəxsi evlər üçün əvəzedilməz materiala çevirir.  Elastiki kirəmit atmosfer yağıntıları zamanı təmamilə səssizdir və rütubəti hopdurmur, həm də temperatur dəyişkənliyinə qarşı davamlıdır. Bundan başqa, elastik kirəmitin üstünlükləri arasında onun  ən mürəkkəb quruluşlu damlarda çox az sayda israfına görə qənatçilliyini qeyd etmək olar. Beləliklə, yüksək möhkəmlik dərəcəsi, montajın sadəliyi və  çox yaxşı dekorotivlik  xassələrini özündə birləşdirən  elastik kirəmit ən çox yayılan dam örtüyü materialıdır.

Keramik kirəmit ən çox yayılmış elit(seçmə) dam örtüyü materiallarıdır. O tərkibində çoxlu metal oksidi olan gil qarışıqlarından alınır. Kirəmit 10000S-də yandırıldıqdan sonra əsl kirəmit tünd qəhvəyi rəng alır.  Təbəqənin ön hissəsinə müxtəlif çalarlı parlaq qat çəkmək mümkündür. Belə dam örtüyü materialı ən uzunömürlü material sayılır.  Keyfiyyətli kirəmitin xidmət müddəti 100 ildən çoxdur. Günəş radiasiyasına və müxtəlif atmosfer hadisələrinə dözümlülüyü və odadavamlılığını onun üstünlüyü hesab etnək olar. İstilikkeçiriciliyinin az olması isti havada  həddindən artıq qızmasının qarşısını alır və soyuqda dam örtüyünün altında istini saxlayır. Keramik kirəmit statik elektriki toplamır, həmçinin yaxşı səsizolyasiyasını təmin edir.

Keramik kirəmitin keyfiyyətini müəyyən edən əsas meyar möhkəmlik və məsaməlikdir. Yüksək möhkəmlik və kiçik məsaməlik onun möhkəmlik həddinin çox olmasından və  kirəmitin şaxtayadavamlılığının təminatı olan nəmi udmaq və saxlamaq “qabiliyyəsizliyi”ndən xəbər verir. Ən keyfiyyətli keramik kirəmit çox olmayan sayda qapalı məsamələri olan kirəmitdir. Verilmiş dam örtüyünün bir neçə növü mövcuddur: hamar, dalğavari (bir və ya iki dalğa formasında) və novalçalı (onu həm də rahib-rahibə adlandırırlar). Dalğavari kirəmit dam örtüyünə su sızmasını azaldan xüsusi oyuqlara (pazı)malik olduğuna görə daha etibarlı bərkitməni təmin edir. Hamar kirəmit variantı (kirəmitin ən qədim növü olan – “qunduz quyruğu” adlanan növdür) konus şəkilli damlar(qüllələr) üçün əlverişlidir. Lakin bu növ kirəmitlər yalnız  350-dən böyük meyli  olan  damlarda istifadə olunur. Əyrixətli səthlər üçün  novşəkilli keramik kirəmitlər məsləhət görülür.  Dam örtüyü materiallarının bu növü müasir texnologiyanın və qədim ənənlərin ən yaxşı cəhətlərinin özündə birləşdirir.

Metalkirəmit - Təbii kirəmiti təqlid edən şəklin alınması üçün eninə ştamplanan, polimer örtüklü profillənmiş polad sinklənmiş löhvənin bir növüdür.

Sinklənmiş polad lövhəni xarici təsirlərdən qorumaq üçün müxtəlif polimer örtüklərdən istifadə olunur. Üstdən çəkilmiş polimer örtük, dekorotiv xassələrdən başqa , yüksək antikorroziyaya davamlılığa malikdir. Keyfiyyətinə, qalınlığına və qiymətinə görə fərqlənən qoruyucu örtüklərin  bir neçə növü mövcuddur. İstehsalçıların təqdim etdiyi metalkirəmitin rəng palitrası çox müxtəlifdir. O löhvə istehsalçı-zavodun boya palitrası ilə təyin olunur. Bir qayda olaraq, hər bir zavod  boyaların xüsusi nişan sisteminə malikdir. Rəng seçimi zamanı mövcud  firmanın rəng kataloqlarından və ya polad nümunələrdən istifadə etmək məsləhət görülür. Metalkirəmitin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:kiçik çəki, montajın sadəliyi, müxtəlif rəng çaları, dam örtüyü ilə birlikdə çatdırılan komplektin tam naboru, ekioloji təhlükəsizlik və münasib qiymət.

Lakin materialın çatışmamazlıqları da vardır. Mürəkkəb dam örtüyündə artıq material israfı, qoruyucu təbəqənin yırtıldığı yerdən  korroziyaya meyllilik,bəziləri isə yağış və külək zamanı səs-küy yaradır. Həqiqətdə isə kiçik küy izolyasiyası – dam örtüyü qurğusunun çatışmazlığıdır. İşlər keyfiyyətli görüləndə, külək əsəndəmetalkirəmit şəbəkəni taqqıldatmır, sukənarlaşdırma işi düzgün yerinə yetiriləndə axan su selinin səsi mansardda yaşayanlar tərəfindən eşidilməyəcək.

Kompozitli kirəmit Azərbaycan bazarında nisbətən yeni materialdır. Bu çoxqatlı dam örtüyünün əsasını tərkibində müəyyən nisbətlərdə alüminium, sink və silisium olan, heyrətamiz antikorroziya xassələrinə malik alusink xəlitə  və hər iki tərəfdən də bu xəlitə ilə örtülən  yüksəkkeyfiyyətli polad lövhə təşkil edir. Kompozitli kirəmitin xarici səthinə xalis daş zərrələrindən örtük çəkilmişdir. Bu örtük xarici görkəmilə təbii kirəmiti xatırladır.  Alusink xəlitə sayəsində kompozitli kirəmit korroziyaya məruz qalmır. Bu növün xidmət müddəti 50 ildən çoxdur. Kompozitli kirəmit istənilən hava şəraitinə dayanıqlıdır. Su udma qabiliyyətinin sıfır olması sayəsində bu örtük kəskin temperatur dəyişkənliyindən qorxmur və istənilən sayda donma-ərimə siklinə davam gətirir.  Material ultrabənövşəyi şüalanmaya davamlıdır və xidmət müddəti boyunca rəngini dəyişmir.

Kompozitli  kirəmitin ən mühüm üstünlüyündən biri – onun az çəkisi və yüksək yanğıntəhlükəsizliyidir. Bu materialın yüngüllüyü, onu dam örtüyü konstruksiyası kifayət qədər ağır kirəmit üşün hesablanmayan damlarda istifadə  etməyə imkan verir. Həmçinin, bu xassə dam örtüyünün daşınması və montajı məsrəflərinə qənaət etməyə imkan verir.

Saytımızda siz bu və digər dam örtüyü materialları və onların istehsalçıları haqqında ətraflı informasiyanı tapa bilərsiniz. Həmçinin, dam örtüyünün (novlar, mansard pəncərələr və digər dam örtüyü materialları) düzgün qurulması üçün zəruri olan digər aksesuarlar haqqında informasiya təqdim olunub.

Dam örtüyü-sizin evinizin quruluşunda ən vacib elementdir. O bütün tikilini müxtəlif təbiət ünsürlərinin təsirlərindən qoruyur. Buna görə də dam örtüyü materialının seçimi evin tikintisində və təmirində çox vacib addımdır. Bundan başqa, dam örtüyü evin vacib memari tərtibatıdır və onun xarici görünüşünü müəyyən edir. Dam örtüyü üçün material seçəndə bu sahədəki mütəxəssislərə müraciət etməyi məsləhət görürük. Dam örtüyü şirkətində  nəinki material seçimini müəyyən etməkdə sizə kömək göstərəcəklər, həm də onun düzgün quraşdırılması ilə bağlı bütün sualları cavablandıracaqlar və ya sizin uzun illər dam örtüyünün  gözəlliyindən və etibarlılığından həzz almağınız üçün örtüyün bütün montaj problemlərini öz üzərlərinə götürəcəklər!

 

Dam – evin quruluşunun vacib elementi olub, evin ətraf mühitin təsirlərindən qorunmasını təmin edir və əsas etibarilə binanın görünüşünü müəyyənləşdirir. Buna görə də, memarlar və inşaatçılar damın layihələndirməsinə və quraşdırılmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Buna baxmayaraq, damın tikintisi zamanı bir çox çətinliklər meydana çıxır. Lakin, uzunmüddətli iş təcrübəsi  mütəxəssislərə özəl evlərin tikintisində  ortaya çıxan sualların böyük bir hissəsini uğurla həll etməyə imkan verir. Çoxsayda müasir və müxtəlif dam örtüyü materiallarının arasından, bu sahədə mütəxəssis olmayan şəxsin seçim etməsi böyük çətinlik yaradır.

Damın konstruksiyası və dam örtüyünün materialı binanın fasadının dizaynından və damın döşənmə texnologiyasından  asılı olaraq layihə əsnasında müəyyənləşdirilir.

Əlavə məlumat:

Dam – binanın yuxarı örtük kostruksiyası olaraq,  dayanıqlılıq, su izolyasiyasi və çardaqsız damlarda günəş istisindən izolyasiya funksiyalarını özündə cəmləşdirir.

Dam örtüyü – damın ən üstdəki (örtük) elementi olub, binanı bütün növ atmosfer təsirlərindən qoruyur.

Avropa geniş yayıldığı kimi Rusiyada da, maili – başqa sözlə desək prizma formalı müxtəlif dam növləri vardir.

Damın strukturu:

Evin damı bir neçə elementdən ibarətdir 

Maili hissələr, yəni yastı sipərlər – bunlara rampalar da deyilir (1) və əsas olaraq karkas və reykalardan (3). Reyka ayaqlarının aşağı sonluqları möhkəm pilətəyə dayanır. (4)  Rampaların kəsişməsi maili (12) və üfüqi tirlər yaradır. Üfüqi tirləri haşiyə adlandırırlar (5). Rampaların kəsişmə yerlərində nov (6) əmələ gəlir. Dam örtüyünün  binanın divarları üzərindən kənara çıxan hissələri karniz adlanır. Su dam örtüyünün üzərindəki kanallarla novalçaya, ordan boruya və sonda kanalizasiyaya axır.

 

Müxtəlif  dam növləri:

Birskat – damlar öz axıntılı konstruksiyası ilə müxtəlif səviyyədə olan xarici divarlara dayanır. Təkrampalı damlar daha çox eyvan və artırma tikili üzərində, məişət tikililəri, anbar və saxlanclarda istifadə olunur.

 

İkiskat– ən çox yayılmış klassik konstruksiya hesab edir. Ona, həmçinin sivri uclu (şiştəpəli) dam ötüyü də adlanır. Damın asma karkaslı və ya maili   karkaslı növləri vardır..

Piramida – belə damın bütün rampaları bərabərtərəfli üçbucaq şəklində bir noqtədə birləşir. Burda  həlledici element simmetriklikdir. Bu kvadrat və ya bərabərtərəfli çoxbucaqlı şəklində tikililər üçün istifadə olunur.

Paket – o dörd rampalıdır: iki rampa trapes formalı, digər ikisi isə üçbucaq formalıdır.

Çox bucaqli –  bu damı çoxbucaqlı və mürəkkəb formaya malik evlər üzərində quraşdırırlar.  Belə damlarda rampalar tez-tez kəsişdiyindən bunun quraşdırılması yüksək ustalıq tələb edir.

Mansard – çardağın həcmini genişləndirmək üçün rampaları müxtəlif bucaq altında birləşdirirlər: aşağı hissə iri olur, yuxarı hissədə isə rampalar az meyilli (kor bucaq altında) birləşdirilir.

Yastı damlar – ən çox  mülki və sənaye tikintisində  istifadə olunur. Köndələn damlardan fərqli olaraq, burda hissəli dam örtüklərindən istifadə olunmur. Burda zəruri materiallar bütöv örtük əmələ gətirən bitum, bitum-polimer və polimer materiallar və eləcə də mastikadır. Bu örtük temperatur və mexaniki deformasiyanı qəbul etmək üçün kifayət qədər elastik olmalıdır. Əsas etibarilə səth hissədə istiliyədavamlı plitələrdən istifadə olunur.

 

Damın möhkəm, uzunömürlü və gözəl görünüşlü olması o zaman ola bilər ki, dam örtüyünün bütün materialları: örtüyün əsas materialları, soba borularının çıxdığı yerlər, istifadə olunmuş mismarlar, karkas məsləhətlə və razılaşdırılmış olsun. Bunun üçün məsləhətdir ki, dam örtüyünün sadalanan bütün lazımı elementləri vahid komplektdə eyni istehsalçı firmadan alınsın. Evlərin damının layihələndirilməsi bu iş üçün müvafiq icazələri olan layihə büroları və şəxsi arxitektorlar tərəfindən aparılmalıdır. Bir qayda olaraq, evin yekunlaşmış hazır planı içərisində dam örtüyünün də planı və konstruksiyasının bütün detalları olmalıdır. Evin damının quraşdırılmasını isə mütəxəssislərə-professionallara etibar etmək daha yaxşı olar. Yalnız bu sahedə ixtisaslaşmış dam örtüyü firmaları damın keyfiyyətli quraşdırılmasını həyata keçirə və bu işə uzunmüddətli zəmanət verə bilər.

 

Mansard –binanın istifadə edilən hissəsi olub, eyni zamanda dam rolu oynayan qoruyucu tikilidir.

 “Mansard”-fransız sözüdür.İlk dəfə 1630-cu ildə fransız memarı Fransua Mansar çardağı yaşayış məqsədləri üçün istifadə  etmişdir. Belə çardaq mərtəbəsi onun şərəfinə “MANSARD”adlandırılmışdır.
“Mansard mərtəbəsi-çardaq məkanında, fasadı bütünlüklə və ya qismən maili və ya qırıq dam səthlərindən əmələ gələn  mərtəbədir. Bununla yanaşı, fasad və dam müstəvisinin kəsişmə xətti mansardın döşəməsindən 1.5 m-dən çox olmayan  hündürlükdə olmalıdır”.
Mansard, bir qayda olaraq, binanın əsas divarlarının aşağı hüdüdlürında olan bütün binanın və yaxud onun bir hissəsinin  sahəsini tuta bilər. Memarlıq və planlaşdırma həlləri geniş diapazona, binalar isə istənilən sahə və quruluşa malik ola bilər.
Bu gün şəxsi tikintilərdə mansardların xeyrinə olan seçim bir sıra səbəblərə görə bəraət qazanmışdır. Mansardın quruluşu,  nəzərəçarpacaq dərəcədə yerə, tikintiyə xərclənən vəsaitə qənaət edərək, yaşayış sahəsindən əlverişli surətdə istifadə etməyə  imkan verir. Binanın çardağ sahəsində və ya hamar damında mansard mərtəbəsinin qurluşu dam örtüyündən istilikitirməni  7-9% azaldır. Əgər mansard damının qurulmasının bütün tüxnoloji incəliklərinə riayət edilərsə, dam örtüyünün təmiri ilə  bağlı bütün xərcləri azaltmaq olar.
Damın mansard qurğusu həm aşağıdan, həm də yuxarıdan müxtəlif təsirlərə məruz qalması ilə şərtlənən özunəməxsus fərqlərə  malikdir:yaşayış yerlərindən yuxarı qalxan isti nəm hava kondensat formasında damın daxili səthinə düşür. Bununla bağlı olaraq, mansardlı damlırın təqdim olunan konstruksiyasının tələblərinə ciddi riayət etmək zəruridir, daha dəqiq istilikizolyasiya, hidroizolyasiya və buxarizolyasiyalı qurğuları qorumaq lazımdır. Mansard mərtəbəsi xarici mühit ilə təmasda olan ən böyük ümumi sahəyə malikdir, buna görə də, o effektli və dəqiq istilikizolyasiyanı tələb edir. Isidici qismində adətən mineralyunlu(minerlovatnie) lövhələrdən istifadə olunur. İsidicinin daxili hissəsinə (yaşayış yerinə çevrilmiş hissəsi) buxarizolyasiya, xarici hissəsinə isə hidroizolyasiya kimi baxılır. İsidicinin üst tərəfilə dam örtüyünün alt tərəfi arasında havalandırma sahəsinin olması vacibdir, bu da öz növbəsində maneələrdən və istilikizolyasiyalı qatdan sıza biləcək qaçılmaz isti nəm hava kütləsinin havalandırılmasına və təmizlənməsinə səbəb olacaq.
Mansardın layihələndirilməsi.
Mansardın planlaşma variantının seçilməsi bina bünövrəsinin planlaşmasının analizinə əsaslanmalıdır.
Vizual qavrayış səviyyəsindən asılı olaraq, ən böyük rolu damın həndəsəssi ilə təyin olunan xəttlər və fəormalar oynayır.
Mansard məkanlarının yerləşdirilməsinin ən vacib şərti onların bina bünövrəsinin kommunikasiya strukturu ilə qarşılıqlı əlaqəsidir.
Mövcud olan və layihələnən mühəndis sisteminin qarşılıqlı əlaqəsinin zəruriliyi və onların birgə işinin təmin olunması.(Mansardın funksiyası bina bünövrəsinin funksiyası ilə uyğun gəlmədiyi hallarda xüsusi texniki həllərin işlənməsi tələb olunur).
Yaşayış yerlərinin forma və görkəmi, şəffaf qoruyucuların seçimi (şaquli və ya meyilli pəncərələr),onların interyerinin qurulmasının memari tərtibatı ilə qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə alaraq yerləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Mansardın detalları və əhatələmə materiallarının konstruksiyasının sxemi bina bünövrəsinin memari formalarının və konstruksiyasının birliyini nəzərə alaraq müəyyən olunur(yüngül konstruksiyalar, detallar və məmulatların istifadəsi əsas tələbdir).
Kəskinenişli(kəskinmeyilli) damı olan mansardlar istilikqorumanı, kipbağlamanı və hidroizolyasiyanı təmin edən dam örtüyü materialların seçilməsində xüsusi yanaşma tələb olunur.
Sakinləri əsas binadan evakuasiya etmədən mansardın inşası istehsal işlərinin maksimal təhlükəsizliyinin ,konstruksiya və detalların çəkisinin azaldılması, təhlükəsizlik və qoruyucu elementlərin qurulmasının xüsusi metodunu tələb edir.

Mansardın tikintisi
Damın konstruksiya və həndəsəsi binanın memari formasının tac hissəsinin müəyyən edir, bud a öz növbəsində, funksional təyinatı ilə şərtlənən, konstruktiv və memarlıq həllərinin daxili fəza ilə qarşılıqlı əlaqəsinin tamlığını yaratmaq zərurətidir.
Mansard qatının bu və ya digər memarlıq-inşaat sisteminin seçilməsi konstruksiya və hasarlamanın daşınmasını müəyyən etməyi, və eləcə də şəhərin tikilən obyektlərində tikinti işlərinin təşkilini özündə birləşdirir.
Mansard qatları üçün yüngül materillar və konstruksiyalar seçmək məsləhət görülür, belə ki, bir tərəfdən onların mərtəbəyə daşınmasını maksimal dərəcədə asanlaşdırmaq, digər tərəfdən isə artıq mövcud binaya daşınan yükü nəzərə alaraq, konstruksiyanın özünün çəkisi də minimal olmalıdır
Bu ilkin şərtlər bbütünlükdə onu göstərir ki, konstruksiyanı ağac tərkibli materiallardan və ya nazikdivarlı soyq bükülmüş matal profillərdən seçmək lazımdır. Restavrasiya olan mansard qatlarda və eləcə də yeni tikilən binalarda daşıyıcı konstruksiya qurmaq üçün daş və beton materiallardan istifadə etmək tövsiyə olunmur.
Dam örtükləri də bu ilkin şərtlərə uyğun gəlməlidirlər, yəni başlıca olaraq, metal laylar, metalkirəmit və buna oxşar yüngül materiallardan təşkil olunmalıdır. Artıq mövcud tiklinin sahəsinin qorumaq məqsədi olan zəruri hallarda, örtük gil və ya sementli-qumlu kirəmitdən, rəngli metallardan və digər materiallardan hazırlanır.
Mansard örtüyünün daxili üzlüyü əsasən alçıpan təbəqələrdən hazırlanır. Daxili arakəsmələri nazikqatlıprofilli dayaqlara uyğun ədəd-ədəd alçıpanlı quraşdırma məqsədəuyğundur.
Əsasən, aşağı mərtəbələr onlardan yuxarıda “istilik yastığının” olmaması səbəbindən istilik itgisinə məruz qalırlar. O xarici mühit ilə qarşılıqlı təsirdə ola bilən böyük ümumi səthə malikdir. Ona görə də komfort və qənaət mülahizələrinə uyğun effektli və dəqiq istilikizolyasiyası lazımdır.
Yüksək istilikizolyasiyası zamanı daha ciddi tələb termiki isitməyə və onun həyata keçirilməsinə qoyulur.Belə isitmə isti havanın sıxılmış təbəqədən sızmasına imkan vermir. İstilikayırma üçün effektli isidici, məsələn, , l=0.004 Вт/м °С qalınlıqlı mineral iplikli lövhələr istifadə olunur.
İsidicinin daxili hissəsinə (yaşayış yerinə çevrilmiş hissəsi) buxarizolyasiya, xarici hissəsinə isə hidroizolyasiya qatı kimi baxılır. İsidicinin üst tərəfilə dam örtüyünün alt tərəfi arasında havalandırma sahəsinin olması vacibdir, bu da öz növbəsində maneələrdən və istilikizolyasiyalı qatdan sıza biləcək qaçılmaz isti nəm hava kütləsinin havalandırılmasına və təmizlənməsinə səbəb olacaq.

Mansardın işıqlandırılması
Mansard mərtəbəsi üçün təbii işıq mənbələri qismində düz yerləşdirilmiş ənənəvi pəncərələr və bu məqsədlər üçün xüsusi hazırlanmış dam örtüyü müstəvisində yerləşdirilən (150 -900 meylliliklə) mansard pəncərələrindən istifadə olunur.
Mansard pəncərələri ənənəvi pəncərələrlə müqayisədə çox kiçik oyuqlardan belə lazımi qədər işığ buraxır. Mansard pəncərələrin işıqlı sahələri, mansard qatındakı bütün mənzillərdəki yaşayış otaqlarının və mətbəxlərin döşəməsinin və yataqxanaların sahəsinə minimal nisbətində , yəni 1:10 nisbətində yerləşdirilmişdir.Mansard pəncərələrdən işıq bütün sahəyə bərabər yayılır və bununla belə işığı zəiflədən aralıq boğuq yansımalar olmur.

 

dam | dam ortukleri | dam örtükləri | dam ortuyu |dam örtüyü |profnastil |mansard | metal dam |metal dam örtükləri |ucuz dam |ucuz dam ortukleri |ucuz dam örtükləri| en ucuz dam | onduline |

dam ortukleri,dam ortuyu,metal dam,metal, dam örtüyü, dam örtükləri,metal dam örtükləri,ucuz dam ortukleri,onduline üçün saytımıza daxil ola bilərsiniz. dam ortukeri roofs.az

Uyğun qiymətə dam ortukleri İzolyasiya məhsulları hər növ evlərə uyğun müştərilərə təklif olunur. dam örtükləri, dam ortuyu, cerepitsa, profnastil, mansard, ucuz dam ortukleri materialları kəsikli modelləri, sərt, elastik və davamlı konstruksiyası ilə faydalıdır. Uzunmüddətli istifadəsi və estetik xüsusiyyətləri ilə bütün sahələrə uyğundur. Vergi, polad və hündür yamaclı binalarda və digər qapalı yerlərdə istifadə oluna bilər. Geniş istifadəsi ilə üstünlüklər təmin edərək bir çox hava şəraitinin qorunmasını təmin edir. Kafe panelləri ilə təbii ki, dam ortukleri materiallarından istifadə olunur. Estetik quruluşu və fərqli iqlim şəraitinə uyğun müxtəlif rəng alternativləri ilə müştərilərinin rəğbətini qazanır. Hər ev dekorasiyasına və üslubuna uyğun modellər müxtəlif üslublara müraciət edir. Veranda dam örtükləri, dam ortuyu, cerepitsa, profnastil, mansard, ucuz dam ortukleri materialları balkonlar, terraslar və verandalar kimi sahələrdə funksional izolyasiya təmin edir.

dam ortukleri satışı Bakıda

Münasib qiymətə dam ortukleri axtarırsınızsa roofs.az saytının əlaqə bölməsinə daxil olub müraciət edə bilərsiniz.

dam örtüyü